May 31
2016

Statická analýza kódu pomocí FindBugs a PMD

http://findbugs.sourceforge.net/

https://pmd.github.io